http://www.ryszardy.pl 
Rok 1963
Powyżej: Jan Żabicki   kierownik Zakładowego Domu Kultury, Zofia Sotoła,   Jerzy Kulikowski