http://www.ryszardy.pl 
Rok 1967
Powyżej: Marek Marecki,   Zbigniew Grawicz,   Adam Gawor,   Andrzej Lorenz,   .........,   Andrzej Kołodziejczyk   na dworcu PKS w Krakowie