http://www.ryszardy.pl 
Rok 1958
Powyżej: Adam Gawor