http://www.ryszardy.pl 
Rok 1966
Powyżej: Adam Gawor