http://www.ryszardy.pl 
Rok 1963
Powyżej: Zbigniew Grawicz,   Mieczysław Szwajca,   Adam Gawor,   Marecki Marek,   Kołodziejczyk Andrzej