http://www.ryszardy.pl 
Rok 1963 - Barbakan
Powyżej: Mieczysław Wiœiewski,   Adam Gawor