http://www.ryszardy.pl 

Rok 1969
Zespół Górale. Gitariada na której zespół zajął pierwsze miejsce.
W pierwszym rzędzie od lewej: Bogumił Dijuk, Marian Plutecki, Zdzisław Gogulski . w drugim od lewej stoją : Ireneusz Karolewicz, Janusz Wojdak
.