http://www.ryszardy.pl 
Rok 1962
Powyżej: Adam Gawor