http://www.ryszardy.pl 
Rok 1962
Powyżej: Szyrski Ryszard,   Adam Gawor,   Krukierek Ryszard