http://www.ryszardy.pl 
Rok 1964
Powyżej: Mieczysław Szwajca,   Adam Gawor