http://www.ryszardy.pl 

Rok 1968
Zespół Ab Ovo.
Od lewej: Kazik Raczyński, Marek Patrzałek, Bogumił Dijuk, Ryszard Idzi.