http://www.ryszardy.pl 
Rok 1963
Powyżej: Ryszard Szyrski,   Adam Gawor ,   Ryszard Krukierek,   Jan Budziaszek