http://www.ryszardy.pl 
Rok 1963
Powyżej: Adam Gawor   i jego Hohner