http://www.ryszardy.pl 
Rok 1961
Powyżej: Adam Gawor,   Ryszard Szyrski,   Józef Tuzim,   Ryszard Krukierek,   Jan Budziaszek,   Andrzej Kołodziejczyk   przy pianie - niewidoczny.