http://www.ryszardy.pl 
Rok 1962
Powyżej: widoczny Lesław Trojanowski  - Ametysty - Józef Tuzim,   Adam Gawor,   Ryszard Szyrski,   Mieczysław Wiśniewski