http://www.ryszardy.pl 

Rok 1968
Zespół Ab Ovo.
Od lewej: Ryszard Idzi, Bogumił Dijuk, Marek Patrzałek, Kazik Raczyński.