http://www.ryszardy.pl 

Rok 1968
Zespół Ab Ovo.
Od lewej: Marek Patrzałek, Kazik Raczyński, Ryszard Idzi, Bogumił Dijuk.