Home 
Rok 1968 Lizbona
Powyżej: Andrzej Sajdak Zbigniew Pantera Józef Krzeczek