Home 
Rok 1970
Powyżej: Jan Baka Władysław Baka Zbigniew Stasica Jerzy Radomski