http://www.ryszardy.pl 

Rok 1969
Zespół Ab Ovo.
Od lewej: Ryszard Idzi, Marek Patrzałek, Kazik Raczyński, Bogumił Dijuk.