http://www.ryszardy.pl 
Rok 1995
Powyżej: Władysław Rospondek  i jego medal, którego ilość przyznana w Polsce mieści się w dwóch cyfrach.          
Fot.  Józef Brożek