http://www.ryszardy.pl 
Rok 1969
Powyżej: Roma Doniec         
Fot. Władysław Rospondek