http://www.ryszardy.pl 
Rok 1965 - Zespół Pieśni i Tańca ZDK HiL - przed Teatrem Ludowym w Nowej Hucie
Powyżej: Danuta Wieliczko Helena ..... Iwona Szczepańska Tosia Paluchówna Iwona Mazur Daniel Szewczyk Zbigniew Jabłoński Wacław Pietrzyk Józef Dudziński Jan Plewa Zbigniew Polewka Leszek Sołtys Witold Kucia 
Fot. Władysław Rospondek