Home 
Rok 1966
Powyżej: Irena Jun         
Fot.Władysław Rospondek