http://www.ryszardy.pl 
Rok 1965 - Zarabie
Powyżej: Leszek Marjański Andrzej Mierzwa Andrzej Szczęch Krzysztof Krupowski