Home 
Rok 1969
Powyżej: Zbigniew Balicki dr,  Jola Doniec voc,