Home 

Rok 1969
Powyżej: Stanisław G±sienica Brzega bg,  Zbigniew Balicki dr,  Jola Doniec voc,  Marian Gacek pn,