http://www.ryszardy.pl 

Rok 1955
Powyżej: Katarzyna-Kazimiera Florek .....