http://www.ryszardy.pl 

Rok 1971
Powyżej: Zdzisław Raczyński Władysław Sitkowski Andrzej Wróbel