http://www.ryszardy.pl 

Rok 1968
Powyżej: Tetrzyk Małych Form w "Igrcach" Adama Polewki  w reżyserii Eugenii Horeckiej