http://www.ryszardy.pl 

Rok
Powyżej: Fragment przedstawienia amatorskiego Teatru Małego ZDK, pracującego w latacha 1955-1961. W tym okresie zespół wystawił sztuki pn."Juliusz i Ethel", 'Grube Ryby", "Sublokatorka", "Krowoderskie zuchy", "Znajda"..