http://www.ryszardy.pl 

Rok 1962
Powyżej: Jóżef Krzeczek  z emblematem zespołu Czerwono Czarni