http://www.ryszardy.pl 
Rok 1974 - SYSTEM - Koszalin - amfiteatr
Powyżej: Lech Palca Paweł Ścierański Paweł Nowak Krzysztof Ścierański