http://www.ryszardy.pl 
SYSTEM - Rok 1974 - Łazy n.morzem
Powyżej: Krzysztof Ścierański Paweł Ścierański Lech Palca Michelle Baldini