http://www.ryszardy.pl 
SYSTEM - Rok 1974 02-23 sierpnia - Łazy n.morzem
Powyżej: Andrzej Feliks Krzysztof Ścierański Lech Palca Paweł Ścierański, i Michelle Baldini