http://www.ryszardy.pl 
SYSTEM - Rok 1974 - Kraków dz.Kazimierz ul. Kupa
Powyżej: Paweł Ścierański Jacek Wojnarowski Krzysztof Scierański Lech Palca