http://www.ryszardy.pl 
SYSTEM - Rok 1974
Powyżej: Jacek Wojnarowski Lech Palca Paweł Ścierański Krzysztof Ścierański