http://www.ryszardy.pl 
SYSTEM - Rok 1974 - Kraków - Skałka
Powyżej: Jacek Wojnarowski Krzysztof Ścierański Paweł Ścierański Lech Palca