http://www.ryszardy.pl 
SYSTEM - Rok 1972 - System w Filharmonii Krakowskiej
Powyżej: Leszek Podstawka  Lech Palca