http://www.ryszardy.pl 

Rok 1967
Trefle w Klubie "Pod Przewiązką"
Powyżej od lewej: Limanowski Marcin (przy pianinie),  Chrenkoff Włodzimierz Chrenkoff Stanisław Mróz Krzysztof