http://www.ryszardy.pl 

Rok 1967
Trefle na balu Sylwestrowym w "Cassinie", 31 XII 1967 / 1 I 1968;
Powyżej od lewej: Mróz Krzysztof Bogunia Andrzej