http://www.ryszardy.pl 

Rok 1967
Trefle w Klubie "Pod Przewiązką", 3 XII 1967
Powyżej od lewej: Chrenkoff Włodzimierz Chrenkoff Stanisław Mróz Krzysztof