http://www.ryszardy.pl 

SYSTEM - Rok 1974 - Collegium Novum - Kraków
Od lewej: Lesław Palca-PalczyńskiPaweł ŚcierańskiJacek WojnarowskiKrzysztof Ścierański