http://www.ryszardy.pl 

Rok 1969 - Stadion Œlšski w Chorzowie