http://www.ryszardy.pl 

System   - Rok 1971 - Klub POLFA (Wander)
Od lewej: L.Podstawka g.b. Lech Palca voc. J.D±browski dr, P.Scierański g.