http://www.ryszardy.pl 
Rok 1967 - Krak 5
Powyżej : Lichtenstein Leszek,   Mastykarz Jacek,   Droździewicz Euzebiusz,   Fudaliński Tadeusz,   Bańdo Elżbieta,   Brzega Stanisław,   Błaszak Tadeusz