http://www.ryszardy.pl 

Rok 1968
Zdjęcie z prób zespołu muzycznego "Nikt Nic Nie Wie"
Od lewej stoją: Adam Poręba, Zdzisław Briks, Janusz Rachwaniec, Ryszard Murak, Stanisław Alker
U dołu w prawo: Gienek Górski, Kazik Wiecha