http://www.ryszardy.pl 

Rok 1968-maj
Zdjęcie z prób zespołu muzycznego "Nikt Nic Nie Wie"
Od lewej: Adam Poręba, Janusz Rachwaniec, Zdzisław Briks, Od dołu z prawej w górę: Gienek Górski, Stanislaw Alker, Ryszard Murak, Kazik Wiecha