http://www.ryszardy.pl 

Pierwszyz prawej, późniejszy aktor Roman Marzec. Prowadzi Irena Jun.