Home 

Pierwszyz prawej, późniejszy aktor Roman Marzec. Prowadzi Irena Jun.