http://www.ryszardy.pl 

Pierwszy z prawej, późniejszy aktor Roman Marzec. Prowadzi Irena Jun.